Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 5, Sayı 2
Araştırma
The role of sleeve resections in surgical treatment of lung cancer
Dr. Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Dr. Levent Alpay, Dr. Serda Kanbur, Dr. Altuğ Koşar, Dr. Hakan Sönmez, Dr. Mine Demir, Dr. Volkan Baysungur, Dr. İrfan Yalçınkaya, Dr. Tülay Örki.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 005-013

A view to lung metastases in the light of clinical experiences
Dr. Uğur Temel, Dr. Aslı Gül Akgül, Dr. Selçuk Fatih Biricik, Dr. Ahmet Uyanoğlu, Dr. Hikmet Fatih Özvar.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 014-020

Tek insizyonlu laparoskopik (TİL) apandektomide başlangıç tecrübemiz
Dr. Uğur Deveci, Dr. Fatih Altıntoprak, Dr. Sertan Kapaklı, Dr. Manuk Manukyan, Dr. Mehmet Mahir Atasoy, Dr. Neşe Yener, Dr. Onur Selvi, Dr. Abut Kebudi.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 021-025

Olgu Sunumu
Rabdomiyoliz ile takip edilen hastaların taburculuk kararında kreatinin kinaz düzeyinin önemi: Olgu sunumu
Dr. Aysun Yakut, Dr. Kadir Kayataş, Dr. Refik Demirtunç, Dr. Gülbüz Sezgin.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 026-030

Dirençli benign bilier stenozlu olguda perkütan bilier balon dilatasyonu tedavisi
Dr. Mehmet Mahir Atasoy, Dr. Mahmut Sertan Kapaklı, Dr. Rahmi Çubuk, Dr. Uğur Deveci, Dr. Manuk Manukyan, Dr. Oya Bayramiçli.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 031-034

Sfenokoanal polip: Olgu Sunumu
Dr. Öner Çelik, Dr. Zerrin Boyacı, Dr. Altay Ateşpare, Dr. Hakan Kara, Dr. Öncel Koca.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 035-037

Sarkomda cerrahi doğrulama ve yalancı pozitiflik
Dr. Uğur Temel, Dr. Aslı Gül Akgül, Dr. Mustafa Faik Seçkin.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 038-041

Yeni doğan epidural hematomu: Nadir bir olgu sunumu
Dr. Serhat Baydın, Dr. İbrahim Alataş, Dr. Hüseyin Canaz, Dr. Osman Akdemir, Dr Erhan Emel.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 042-045

Subaraknoid kanama için uyarıcı bir semptom: Sentinel başağrısı
Dr. Bilal Kelten, Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Şahin Yüceli, Dr. Ali Osman Akdemir, Dr. Alper Karaoğlan.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 046-049

Derleme
Primer nöron kültürü tekniği
Dr. Erdinç Dursun, Dr. Duygu Gezen-Ak, Dr. Selma Yılmazer.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 050-056

Otizm ve serebellar mutizm: Nöroanatomik bulguların bir derlemesi
Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Bilal Kelten, Dr. Osman Akdemir, Dr. Alper Karaoğlan, Dr. Erol Taşdemiroğlu.
Maltepe Tıp Dergisi, 2013, 5, 2, 057-065