Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 2, Sayı 1
Araştırma
Rahim içi Araç Kullanan Kadınlarda Gelişen Menorajinin Uterin Kan Akımı İle İlişkisi
Dr. Berna Haliloğlu, Dr. Aygen Çelik, Dr. Erdin Ilter, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. Serpil Bozkurt, Dr. Ümit Özekici.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 005-007

Toraks Tüpünün Yetersiz Kaldığı Ampiyemli Olgularda BT Eşliğinde Perkütan Kateter Drenaj Uygulaması
Abdurrahim Dusak, Gökhan Gökalp, Metin Doğan, Tamer Baysal.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 008-013

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları
Dr.Keskin Y1, Dr.Lüleci N E, Dr.Özyaral O, Altıntaş Ö, Sağlık A,Lisar H, Turan A, Top Y.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 014-023

A Rare Cause Of Virilization Of Females; Congenital Adrenal Hyperplasia Due To 3- Beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Enzyme Deficiency
Dr. İlter E, Dr. Çelik A, Dr. Haliloğlu B, Dr. Ercan G, Dr. Yücel E, Dr. Bozkurt S, Dr. Özekici Ü.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 031-034

Olgu Sunumu
Streptococcus Constellatus Isolated From an Abscess: A Case Report
Dr. Ahmet Balıkçı, Dr. Manuk Manukyan, Dr. Uğur Deveci, Dr. Aynur Topkaya.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 024-026

Poorly Differenciated Medullary Carcinoma of the Stomach; Case Report
Ahmet Midi, Çiğdem Ataizi Çelikel, Funda Tanay Eren.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 027-030

Hepatitis-A In An Adult: Case Report
Dr Melahat Cengiz, Dr. Esra Alış.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 035-038

A Patient With Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis And Cervical Adenitis (Pfapa) Syndrome: Efficiency of Tonsillectomy In the Treatment
Op. Dr. Öner Çelik, Yrd. Doç. Zerrin Boyacı, Prof. Dr. M. Öncel Koca, Dr. Hakan Kara.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 039-041

Derleme
Current Antipsychotic Use In Pervasive Developmental Disorders
Dr. Mehmet Gökşin Karaman.
Maltepe Tıp Dergisi, 2010, 2, 1, 042-049