Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 3, Sayı 3
Araştırma
Extracorporeal shock wave lithotripsy treatment of renal and ureteral stones Maltepe University Hospital experience
Orhun Sinanoğlu MD, Sinan Ekici MD, Naci Tatar MD, Güven Turan MD, Ahmet Keleş MD.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 007-009

Kadın hastalarda negatif apendektomi ile jinekolojik patolojiler arasındaki ilişki
Dr. Bülent Çitgez, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. İsmail Akgün, Dr. Mehmet Uludağ, Dr. Mehmet Velidedeoğlu, Dr. Adem Akçakaya.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 010-012

Timing of expulsion observed, pain and bleeding after mifepristone and misoprostol – induced abortion
Ilir Tasha MD., Nikita Manoku MD., Donika Beba MD..
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 013-015

Üçlü tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak Helikobakter pilori pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi
Dr. Manuk N Manukyan, Dr. Uğur Deveci, Dr. Neşe Yener, Dr. Ahmet Midi, Dr. Sertan Kapaklı, Dr. Kağan Gökçe, Dr. Abut Kebudi.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 016-018

Proksimal tubal oklüzyon işleminin rat over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma
Dr. Aygen Çelik, Dr. Remzi Atılgan, Dr. Berna Haliloğlu, Dr. Erdin İlter, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. Nusret Akpolat, Dr. Ekrem Sapmaz.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 019-024

Olgu Sunumu
Nazal polipozis ve sinüzitin eşlik ettiği nadir görülen intranazal aktinomikozis
Dr. Zafer Çiftçi, Dr. Damla Nihan Çakır, Dr. Aklime Işık, Dr. Öner Çelik, Dr. Erdogan Gültekin.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 025-027

Radikülopati ile prezente olan lumbar spinal kondroma: Olgu sunumu
Dr. Alper Karaoğlan, Dr. Bilal Kelten, Dr. Osman Akdemir, Dr. Mehmet Alpay Çal.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 028-030

Gemifloxacin-associated fever, maculopapular rash and elevated liver enzymes: A case report
Gulbuz Sezgin, MD, Melahat Cengiz, MD, Oya Uygur-Bayramicli, MD, A.Melih Ozel, MD.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 031-032

Rapid spontaneous resolution of traumatic acute subdural hematoma
Aziz Yıldırım, MD, Veysel Burulday, MD, Alper Karaoğlan.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 033-035

Favorable outcomes of pregnancy with use of sibutramine in a woman with polycystic ovary syndrome: a case report
Esra Sağlam, M.D. Emine Nur Özdamar, M.D. İ. Yaman Sağlam, M.D..
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 036-038

Derleme
Prematürite ve çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukları
Dr. Gökşin Karaman, Dr. Beril Taşkın, Dr. Beril Taşkın.
Maltepe Tıp Dergisi, 2011, 3, 3, 039-043