Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 4, Sayı 1
Araştırma
Comparative Evaluation of Medical versus Surgical Castration on Rat Penile Erectile Tissue Apoptosis
Dr. Seyit Erkan Eyyüpoğlu, Dr. Orhun Sinanoğlu, Dr. Sinan Ekici, Dr. Memduh Aydın, Dr. Mete Çek.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 005-009

Intermediate Term Results of Arthroscopy Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Quadrupled Hamstring Tendon Autograft
Dr. Selim Şanel, Dr. Mehmet Nurullah Ermiş, Dr. Yusuf Hakan Büktel, Dr. Can Solakoğlu, Dr. Faik Murat Ünsal.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 010-013

Comparison of Different Sedoanalgesic Drug Administered in Lower Gastrointestinal Tract Attempts
Dr. Ömer Faruk Şavluk, Dr. Tülay Kayacan Örki, Dr. Füsun Güzelmeriç, Dr. Halide Oğuş, Dr. Atakan Erkılınç, Dr. Tuncer Koçak.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 014-017

İntratekal Morfin Uygulamasının Koroner Arter Bypass Greft Operasyonlarında Stres Yanıt ve Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi
Dr. Emre Gürcü, Dr. Tülay Kayacan Örki, Dr. Füsun Güzelmeriç, Dr. Atakan Erkılınç, Dr. Evşen Ovat, Dr. Tuncer Koçak.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 018-023

400 μg Oral and Vaginal Misoprostol Comparison Before Manual Vacuum Aspiration for Voluntary Termination of Pregnancy Before 10 Weeks Gestation
Dr. Erdin İlter, Dr. Aygen Çelik, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. Berna Haliloğlu, Dr. Meryem Küçükaşçı, Dr. Moşe Benhabib, Dr. Serpil Bozkurt, Dr. Ümit Özekici.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 024-030

Olgu Sunumu
Sırt Ağrısı Nedeni Tüberküloz Spondilit Olabilir
Dr. Betül Toygar, Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Hayal Ahmetoğlu.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 031-034

Komplex Bölgesel Ağrı Sendromu Tip II'de Ayna Tedavisi
Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Betül Toygar, Dr. Hayal Ahmetoğlu.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 035-036

Gebelik Sonrası Osteomalasiye Bağlı Vertebral Fraktür
Dr. Betül Toygar, Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Hayal Ahmetoğlu.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 037-038

Çocuklarda Yoğun Kafein Alımı: Olgu Sunumu
M. Gökşin Karaman.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 039-040

Anterior Cystic Hygroma with Normal Karyotype
Dr. Aygen Çelik, Dr. Erdin İlter, Dr. Berna Haliloğlu, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. İpek Ulu, Dr. H. Serpil Bozkurt, Dr. Ümit Özekici.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 041-042

Erken Üreme Çağında Adneksial Kitlelerin Nadir Sebepleri
Dr. Erdin Ilter, Dr. Neşe Yener, Dr. Aygen Celik, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. Erdal Yücel, Dr. Berna Haliloğlu, Dr. Ahmet Midi, Dr. Umit Ozekici.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 043-046

Yenidoğanda Septik Artrit: Olgu Sunumu
Dr. Kevser Beşbenli, Dr. Ahmet İncioğlu, Dr. Mustafa Şahin, Dr. Nüvit Altınkaya.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 047-048

Derleme
Osteoporozda Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Betül Toygar.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 049-055

Yaşlanma Teorileri ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Esra Sağlam, Dr. Emine Nur Özdamar.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 1, 056-061