Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 4, Sayı 4
Araştırma
  Preterm Eylemde Rutin Yatak İstirahati Uygulamasının Gerekliliği
Sevgül DÖNMEZ, Aynur SARUHAN.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 004

  Doğal Doğuma Genel Bir Bakış
Ebe Sevda DEMİR, Msc. Özen Esra KARAMAN, Msc. Gülsen ÇAYIR.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 005-006

  Bir İnsan Hakkı İhlali: Kadına Yönelik Şiddet
Hacer ALAN, Sema DERELİ YILMAZ.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 007

  Üreme Sağlığına İlişkin Uygulamaların İncelenmesi
Gamze TEMİZ, Hediye ARSLAN, Mine D. GÜNGÖR.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 008

  Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları
Handan ÖZCAN, Ümran OSKAY.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 009

  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Etik
Melek ERSOY CİNGİ, Feride YİĞİT.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 010

  Obezitenin Gebeliğe Etkisi
Rüveyde CAN, Sema DERELİ YILMAZ.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 011

  Gebelikte Görülen Genital Enfeksiyonların Kadın Sağlığı Açısından Önemi
Seyhan ÇANKAYA, Sema DERELİ YILMAZ.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 012

  Genç Kızların Dismenore İçin Kullandığı Non-Farmakolojik Yöntemler
Meryem ERDOĞAN, Sevgi ÖZSOY.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 013-014

  Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Yaşam
Hilal ŞANLI ÇOLAKOĞLU, Sevgi ÖZSOY GÖKDEMİREL.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 015

  Gebelerin Gebelik Sürecinde Beden İmajını Algılama Durumlarının Belirlenmesi
Elif YAĞMUR ÖZORHAN, Türkan PASİNLİOĞLU.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 016

  Tuboovaryan Kitle İle Karışan İlginç Bir Apendiks Kanseri: Olgu Sunumu
Dr. Esra Güzel, Uz. Dr. Zehra Doğan, Uz. Dr. Ekrem Çakar, Uz. Dr. Güler Bağbozan Ateşer.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 017

  İpi Görünmeyen Ria Gebeliğin İlk Üç Ayında Çıkarılmalı Mı? Olgu Sunumu
İsmail BIYIK, Ayşe AKIN, Oktay ALTUN, Ahmet KARATAŞ.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 018

Üniversitede Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Sağlık Sorumluluğunun Jinekolojik Sorunlara İlişkin Tutum ve Davranışlarına Etkisi
Özlem DEMİREL BOZKURT, Aytül HADIMLI, Hafize ÖZTÜRK CAN, Selmin ŞENOL.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 019

  16-36 Haftalık Gebe Fetuslarında İki Boyutlu Ultrasonografik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Özbağ D, Arıkan D.C, Kıran H, Gümüşalan Y, Tok A, Yamaç E.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 020

  Endometrium Kanserli Morbid Obez Hastaların Bakımında Hemşirenin Rolü
Kübra ÖZCAN, Gül PINAR.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 021

  Total Uterin Prolapsus Cerrahisi ve Profilaktik Uterosakral Cuff Fiksasyonu Sonrası Hızlı Gelişen Cuff Prolapsusunun Sakrospinöz Fiksasyon İle Düzeltilmesi
Murat BOZKURT.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 022

  Total Prolapsus Uteri Nedeni İle Gelişen Bilateral Hidroüreteronefroz ve Akut Böbrek Yetmezliği
Murat BOZKURT.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 023

  Tot Sonrası Nüks Stress İnkontinans Gelişen Olguda Tvt Secur Uygulaması Sırasında Oluşan Mesane Perforasyonu ve Sonrasında Uygulanan Burch Kolposüspansiyonu
Murat BOZKURT.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 024

  Dexa Yöntemi İle Postmenopozal Kadınlarda Femur Boynu ve Lomber Vertebra Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Murat BOZKURT.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 025

  Emzirme Danışmanlığı
Feride YİĞİT, Melek ERSOY CİNGİ.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 026

  Kolposkopik Biopsi İle Cın 3 Tanı ve Tedavisi
Ulu İ. İlter E. Çelik A. Haliloğlu B. Bozkurt S. Özekici Ü..
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 027

Unilateral Fallop Tüpü ve Overi Olmayan İnfertil Bir Hastada Yardımcı Üreme Tekniklerinin Kullanılarak Sağlıklı Bir Gebelik Elde Edilmesi
Erdin İlter, Elif Ünlügedik, Aygen Çelik, Berna Haliloğlu, Ümit Özekici.
Maltepe Tıp Dergisi, 2012, 4, 4, 028-029