Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 6, Sayı 2
Araştırma
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI
Zuhal Yeşilbağ, Aslı Karadeniz.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-004

BAŞARISIZ İMPLANTASYON ÖYKÜSÜ OLAN HASTALARDA LAZERLE ZONA İNCELTME YÖNTEMİNİN GEBELİK ORANLARINA ETKİSİ
Ranan Gülhan Aktaş, Muhammed Emin Altunkaynak, Gülden Tunalı, Naciye Arat, Kenan Sofuoğlu, Dr. Ebru Çöğendez, Tayfun Kutlu, Dr. Belgin Devranoglu, Handan Ankaralı.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-007

Olgu Sunumu
GEBELİK VE MEME KANSERİ: OLGU SUNUMU
Feride Sinem AKGÜN, Gülbüz SEZGİN, Fatih Öner KAYA, Uğur DEVECİ, Arzu Neşe YENER, Aygen ÇELİK, Manuk Norayık MANUKYAN, Orhan TÜRKEN.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-003

YÜKSEK DOZDA METOTREKSAT KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PANSİTOPENİ VE STOMATİT : OLGU SUNUMU
Aysun Yakut, Ahmet Numan Demir, Gülbüz Sezgin, Ersan Emre, Refik Demirtunç.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-003

NADİR BİR ALTINCI SİNİR FELCİ NEDENİ: OFTALMOPLEJİK MİGREN
Miraç Ayşen Çakmak, Şevki Şahin, Nilgün Çınar, Cevher Önay, Sibel Karşıdağ.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-003

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ PRİMER PAPİLLER KARSİNOM
Hakan Kara, Altay Ateşpare, Zerrin Boyacı, Öner Çelik, Neşe Yener, Öncel Koca.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-004

BOYUNDA KİTLE İLE KLİNİĞE BAŞVURAN BİR TULAREMİ OLGUSU
Aslı Karadeniz, Zuhal Yeşilbağ, Altay Ateşpare.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-004

Derleme
YENİDOĞANLARDA DERİ BAKIMI
Fatma Akpinar, İsmail Göçmen.
Maltepe Tıp Dergisi, 2014, 6, 2, 001-003