Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 11, Sayı 1
Araştırma
Bir özel cerrahi tanı merkezi gastroskopi sonuçları
Yasemin Gül Aydemir, Mehmet Yamak.
Maltepe Tıp Dergisi, 2019, 11, 1, 001-004

Time-lapse (tam zamanli görüntüleme sistemi) ile takip edilen IVF sikluslarinda, teratozoospermi ile normozoospermi vakalarinin embriyo morfokinetiğinin retrospektif karşılaştırılması
Özge Berberoğlu, Mehmet Cıncık, Belgin Selam.
Maltepe Tıp Dergisi, 2019, 11, 1, 005-009

İntestinal atrezili olgularda klinik deneyimimiz
Yılmaz Arayıcı, Özben Yalçın, Selçuk Otçu.
Maltepe Tıp Dergisi, 2019, 11, 1, 010-013

Olgu Sunumu
Jeneralize granüloma annulare: olgu sunumu
Özben Yalçın, Zeynep Betül Erdem, Ömer Özdemir.
Maltepe Tıp Dergisi, 2019, 11, 1, 014-016

Suriye’li bir çocukta vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemik konvülziyon
Ali Güngör, Esin Eyican, Fatma Eren Kurtipek, Eda Mengen, Bahar Çuhacı Çakır.
Maltepe Tıp Dergisi, 2019, 11, 1, 017-019

Atipik yerleşimli bazal hücreli karsinom
Cenk Yazkan, Kağan Gökçe, Cihan Aydın, Serkan Akbulut.
Maltepe Tıp Dergisi, 2019, 11, 1, 020-022