Yazarlara Bilgi

 

Maltepe Tıp Dergisi, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler zemininde, tıbbın klinik ve temel alanlarında derlemeleri, özgün araştırmaları ve olgu sunumlarını yayınlamaktadır.

Derginin elektronik ortamdaki yayınına erişim www.maltepetipdergisi.org adresinden ücretsiz olarak yapılabilir. Yılda 3 sayı olarak yayınlanan Maltepe Tıp Dergisi hakemli bir dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir.Makalelerin Değerlendirilmesi

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarlarına iade edilir. Zaman ve emek kaybına yol açılmaması için, yazarlar dergi kurallarını dikkatli incelemeleri önerilir.

Yazılar teslim tarihi göz önüne alınarak yayın kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar Editörler Kurulu tarafından incelenir ve en az iki ya da daha fazla hakeme gönderilir. Editör, Kurulu yazıyı reddetme ya da yazarlara ek değişiklikler için gönderme veya yazarları bilgilendirerek kısaltma yapmak hakkına sahiptir.

Maltepe Tıp Dergisi gönderilen makaleleri sadece online (çevirimiçi) olarak www.maltepetipdergisi.org adresinden kabul etmektedir.

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Makale değerlendirmek için gönderildiği sırada Yayın Hakkı Devir Formu imzalanıp dergiye iletilmelidir.

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında belirtilmek suretiyle yayına kabul edilebilir. Çalışma ile ilgili herhangi bir mali ya da diğer çıkar çatışması var ise çıkar çatışması formunda belirtilmelidir.


Dergi, bütün yazarların makalede yer alacak olan ORCID numaralarını almalarını önermektedir.Yazıların hazırlanması

Derginin yayın dili İngilizce veya Türkçe'dir. Gönderilen yazılar, yazım kuralları açısından Uluslararası Tıp Editörleri Komitesi tarafından hazırlanan "Biomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlar'a uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makaleler Word formatında, Times New Roman veya Arial karakterleri ile 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Şekil ve fotoğraflar ise ayrı dosyalar halinde TIFF, GIF veya JPG formatında kabul edilmektedir.

Yazının gönderildiği metin dosyasının içinde sırasıyla, Başlık sayfası, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler, ana metin ve kaynaklar yer almalıdır. Her sayfaya bir tablo olmak üzere tablolar ve son sayfada şekillerin alt yazıları şeklinde olmalıdır. Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.Özgün Araştırma Makaleleri

Başlık sayfası, yazının başlığı, yazarların isim ve adresleri ile sorumlu yazarın tüm iletişim bilgilerini içermelidir (Kurumu, telefon, faks ve e-posta)

Türkçe ve İngilizce özetler yazı başlığı ile birlikte verilmelidir.

Özet: Amaç (Aim), Metod (Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 250 sözcüğü geçmemelidir.

Anahtar Sözcükler:İngilizce anahtar kelimeler Medical Subject Headings (MeSH)'e, Türkçe anahtar kelimeler ise Türkiye Bilim Terimleri (TBT)'ne uygun olarak seçilmelidir.

Anahtar kelimelerin yazının başlığı ile aynı kelimeler olmamasına dikkat edilmelidir.
Yazının diğer bölümleri, giriş, metod, bulgular, tartışma ve kaynaklar'dır.

Tablolar, her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ancak yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası olarak gönderilmelidir.


Olgu sunumları

İngilizce ve Türkçe özetleri bölümlere ayrılmamalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar sözcüklerinden sonra giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.


Derleme yazıları

İngilizce ve Türkçe başlık, İngilizce ve Türkçe özet ve İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır. Kaynak sayısı 45 ile sınırlanmalıdır.


Kaynaklar

Kaynaklar yazıda kullanılış sırasına göre numaralanmalıdır. Kaynaklarda verilen makale yazarlarının sayısı 6 dan fazla ise ilk 3 yazar belirtilmeli ve ark. şeklinde kısaltılmalı ve İngilizce kaynaklarda ilk 3 yazar isminden sonra et al. şeklinde kısaltılmalıdır. Kaynaklarda verilen dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır.

Çınar N, Şahin Ş, Okluoğlu Önay T, Batum K, Karşıdağ S. Eşzamanlı Santral ve Periferik Sinir Sistemi Tutulumu: Akut Motor Aksonal Nöropati ve Optik Nörit. Maltepe Tıp Dergisi 2012;4:18-20.

Raymond JR, Mukhin YV, Gelasco A, et al. Multiplicity of mechanisms of serotonin receptor signal transduction. Pharmacol Ther 2001;92(2-3):179–212.

Norman IJ, Redfern SJ, (editors). Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone, 1996.

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd ed. New York: Raven Pres, 1995:465-78.


Etik Konular

Maltepe Tıp Dergisi’nde yayınlanması amacı ile gönderilen yazılar Helsinki Bildirgesi, İyi Klinik Uygulamalar ve İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu esaslarına uymalıdır. Çalışmalar deney hayvanı kullanımını içeriyorsa, hayvan bakımı ve kullanımında yapılan işlemler yazı içinde kısaca tanımlanmalıdır. Hasta kimliğini tanıtacak fotoğraf kullanıldığında, hastanın yazılı onayı gönderilmelidir.

Yazıların çevrimiçi takibi www.maltepetipdergisi.org adresinden yapılabilmektedir.


İletişim:

Maltepe Tıp Dergisi Editörlüğü,

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi,

P.K.:34843, No: 39, Maltepe / İstanbul

E-Posta: maltepetip.dergi@maltepe.edu.tr