Konu İndeksi
2017, Cilt 9, Sayı 3

KonularSayfa numaraları
Ağrı kontrolü 42
Alerjik Reaksiyon 49
Apiksaban 53
Atrial fibrilasyon 53
Eritem 49
Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi 57
Kardiyak Trombüs 53
Kolorektal Kanser 57
Metilen Mavisi 49
Peritoneal Metastaz 57
Sentinel Lenf Nodu 49
Sepsis 62
Sitoredüktif Cerrahi 57
Venöz ülser 46
ayak ülseri 46
beyin 62
bupivakain 42
ensefalopati 62
kok hücre tedavisi 46
koma 62
laparaskopik kolesistektomi 42