Maltepe Medical Journal - 2012; 4(4) http://www.maltepetipdergisi.org Maltepe Medical Journal - RSS feed of 2012; 4(4) 1300-0705 November 2012 Maltepe Medical Journal 1300-0705 <![CDATA[Preterm Eylemde Rutin Yatak İstirahati Uygulamasının Gerekliliği]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=107 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 004 Original Article <![CDATA[Doğal Doğuma Genel Bir Bakış]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=108 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 006 2012-11-01 005 Original Article <![CDATA[Bir İnsan Hakkı İhlali: Kadına Yönelik Şiddet]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=109 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 007 Original Article <![CDATA[Üreme Sağlığına İlişkin Uygulamaların İncelenmesi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=110 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 008 Original Article <![CDATA[Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=111 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 009 Original Article <![CDATA[Yardımcı Üreme Tekniklerinde Etik]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=112 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 010 Original Article <![CDATA[Obezitenin Gebeliğe Etkisi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=113 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 011 Original Article <![CDATA[Gebelikte Görülen Genital Enfeksiyonların Kadın Sağlığı Açısından Önemi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=114 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 012 Original Article <![CDATA[Genç Kızların Dismenore İçin Kullandığı Non-Farmakolojik Yöntemler]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=115 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 014 2012-11-01 013 Original Article <![CDATA[Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Yaşam]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=116 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 015 Original Article <![CDATA[Gebelerin Gebelik Sürecinde Beden İmajını Algılama Durumlarının Belirlenmesi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=117 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 016 Original Article <![CDATA[Tuboovaryan Kitle İle Karışan İlginç Bir Apendiks Kanseri: Olgu Sunumu]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=118 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 017 Original Article <![CDATA[İpi Görünmeyen Ria Gebeliğin İlk Üç Ayında Çıkarılmalı Mı? Olgu Sunumu]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=119 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 018 Original Article <![CDATA[Üniversitede Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Sağlık Sorumluluğunun Jinekolojik Sorunlara İlişkin Tutum ve Davranışlarına Etkisi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=120 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 019 Original Article <![CDATA[16-36 Haftalık Gebe Fetuslarında İki Boyutlu Ultrasonografik Parametrelerin Değerlendirilmesi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=121 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 020 Original Article <![CDATA[Endometrium Kanserli Morbid Obez Hastaların Bakımında Hemşirenin Rolü]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=122 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 021 Original Article <![CDATA[Total Uterin Prolapsus Cerrahisi ve Profilaktik Uterosakral Cuff Fiksasyonu Sonrası Hızlı Gelişen Cuff Prolapsusunun Sakrospinöz Fiksasyon İle Düzeltilmesi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=123 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 022 Original Article <![CDATA[Total Prolapsus Uteri Nedeni İle Gelişen Bilateral Hidroüreteronefroz ve Akut Böbrek Yetmezliği]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=124 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 023 Original Article <![CDATA[Tot Sonrası Nüks Stress İnkontinans Gelişen Olguda Tvt Secur Uygulaması Sırasında Oluşan Mesane Perforasyonu ve Sonrasında Uygulanan Burch Kolposüspansiyonu]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=125 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 024 Original Article <![CDATA[Dexa Yöntemi İle Postmenopozal Kadınlarda Femur Boynu ve Lomber Vertebra Ölçümlerinin Karşılaştırılması]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=126 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 025 Original Article <![CDATA[Emzirme Danışmanlığı]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=127 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 026 Original Article <![CDATA[Kolposkopik Biopsi İle Cın 3 Tanı ve Tedavisi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=128 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 2012-11-01 027 Original Article <![CDATA[Unilateral Fallop Tüpü ve Overi Olmayan İnfertil Bir Hastada Yardımcı Üreme Tekniklerinin Kullanılarak Sağlıklı Bir Gebelik Elde Edilmesi]]> http://www.maltepetipdergisi.org/text.php3?id=129 2012-11-01 Maltepe Medical Journal 4 4 029 2012-11-01 028 Original Article