2018, Cilt 10, Sayı 2
4 makale bulundu.
 • Akciğer Lezyonlarında Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Transtorasik Aspirasyon Biyopsi Sonuçları; İşlem, Komplikasyonlar ve Tanı Değeri
       Rahmi Çubuk1, Nuri Tasalı1, Ahmet Midi2, Esra Tozan Bayrak1, Gül Arslan1, Alpay Orki3, Mehmet Atasoy1, Levent Çelik1, Şefik Güney1
 • Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi Yapılacak Esmolol Kullanılan Hastalarda Anksiyolitik ve Sedatif Olarak Eklenen Midazolam ve Hidroksizinin Güvenilirliğinin ve Etkinliğinin Araştırılması
       Dr. Mahmut Çakır, Dr. Tülay Kayacan Örki, Dr. Rezan Yaltırık, Dr. Füsun Güzelmeriç, Dr. Tuncer Koçak
 • Koroner Anjiografi ile Eş Zamanlı ‹ntraarteriyel Bilgisayarlı Tomografi ile Aort Anevrizması ve Periferik Arter Hastalıklarının Görüntülenmesi
       Dr. Mehmet Uğur Es1, Dr. Uğur Filizcan1, Dr. Lütfi Çağatay Onar1, Dr. Benay Erden1, Dr. Mustafa Serdar Yılmazer2, Dr. Mehmet Atasoy3, Dr. Rahmi Çubuk3, Dr. Bahadır Dağdeviren2, Dr. Harun Arbatlı1
 • Travmatik akut subdural hematomun hızlı spontan rezolüsyonu
       Aziz Yıldırım1, MD, Veysel Burulday2, MD, Alper Karaoğlan33
 •