2019, Cilt 11, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • Sfenokoanal polip: Olgu Sunumu
         Dr. Öner Çelik1, Dr. Zerrin Boyacı1, Dr. Altay Ateşpare1, Dr. Hakan Kara2, Dr. Öncel Koca3
  • Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Sedasyon Amaçlı Midazolam Kullanımı
         Manukyan MN, Deveci U, Kapaklı MS, Severge U, Kebudi A
  • Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları. Vücut kitle indeksinin işlem üzerine etkisi
         Dr. Manuk N Manukyan, Dr. Uğur Deveci, Dr. Abut Kebudi, Dr. Utku Severge, Dr. Sertan Kapaklı, Dr. Melda Oltulu
  •