2019, Cilt 11, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • Proksimal tubal oklüzyon işleminin rat over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma
         Dr. Aygen Çelik1, Dr. Remzi Atılgan2, Dr. Berna Haliloğlu1, Dr. Erdin İlter1, Dr. Tonguç Gündüz1, Dr. Nusret Akpolat3, Dr. Ekrem Sapmaz2
  • Primer Akciğer Kanserinde Histokimyasal ve Elektron Mikroskopik Sonuçların Çeşitliliği: 21 Olguluk Retrospektif Bir Çalışma
         Ranan Gülhan Aktaş1, Ebru Demiralay2, Şemsi Yıldız3
  • Karaciğer Kanser Hücrelerinin Büyüme, Çoğalma ve Morfolojileri Üzerine Farklı Kültür Yüzeylerinin Etkisi
         Hatice İsan1, Önder Tombuş2, Meltem Elif Göklü3, Kübra Tüfekçi3, Ranan Gülhan Aktaş5
  •