2012, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-055
Osteoporozda Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Betül Toygar
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD
Anahtar Sözcükler: Osteoporoz, tedavi

Osteoporoz kemik dokusunun dansitesinde azalmayla kırık riskinde artışa neden olan bir hastalıktır. Tedavisi önplanda farmakolojik tedavi olmakla birlikte, egzersiz bir diğer kolu olarak düşünülmelidir.Bifosfanatlar kırık riskinde azalttıklarına dair çok sayıda klinik çalışma ile desteklenen birinci sırada yer alan ilaçlardır.Kalsiyum ve D vitamini replasman tedavisi 50 yaş ve üstündeki tüm kadınlara önerilir, düşme ve kalça kırığı riskini azaltır.Menapoz semptomları olan genç kadınlarda düşük doz hormon tedavisi düşünülebilir. Kalça kırığı riski olamayan genç bifosfanat tolere edemeyen postmenapozal kadınlarda SERM tercih edilebilir. Calcitonin diğere tedavilere uyum sağlayamayan ve özellikle kırıkta akut dönemde iyi seçenektir.Parathormon ağır osteoporozlarda özellikle yeni vertebra kırıklarının önlenmesinde etkindir. Denosumab yeni bir antirezorbtif olarak seçenekler arasında olacaktır.