2012, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 021
Endometrium Kanserli Morbid Obez Hastaların Bakımında Hemşirenin Rolü
Kübra ÖZCAN1, Gül PINAR2
1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Obezite, Morbid Obez, Endometrium Kanseri, Hemşirelik bakımı