2012, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 024
Tot Sonrası Nüks Stress İnkontinans Gelişen Olguda Tvt Secur Uygulaması Sırasında Oluşan Mesane Perforasyonu ve Sonrasında Uygulanan Burch Kolposüspansiyonu
Murat BOZKURT
Universal Hospitals Group Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği