2012, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 025
Dexa Yöntemi İle Postmenopozal Kadınlarda Femur Boynu ve Lomber Vertebra Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Murat BOZKURT
Universal Hospitals Group Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği