2012, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 027
Kolposkopik Biopsi İle Cın 3 Tanı ve Tedavisi
Ulu İ. İlter E. Çelik A. Haliloğlu B. Bozkurt S. Özekici Ü.
T.C Maltepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Abd