2017, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-003
Vertebra Lokalizasyonlu Soliter Plazmasitom Akut Parapleji Nedeni Olabilir
Selin Cilli, Hayal Ahmetoğlu, Nurdan Kotevoğlu
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Fizik tedavi ve Rehabilitasyon ABD
Anahtar Sözcükler: Parapleji, plazmasitom, spinalkord hasarı

Plazma hücre neoplazileri plazma hücre miyelomu, plazmasitom, immunglobulin depo hastalıkları, POEMS sendorumu (osteoklastik myelom) ve hafif zincir hastalıkları olmak üzere sınıflandırılır. Soliter plazmasitom plazma hücre neoplazilerinin % 10 unu oluşturan, malign plazma hücrelerinden oluşan lokal primer kemik tümörüdür.

Olgumuz nadir görülen vertebra lokalizasyonlu plazmasitomun akut paraplejiye yol açması açısından önem arz ediyordu.

80 yaşında erkek hasta acil servise alt ekstremitelerde ani başlayan güçsüzlük ile başvurdu. Travma tanımlamayan hastanın 20 yıl önce kostal soliter plazmasitom tanısı olmakla birlikte takiplerinde şikayeti yoktu. Komorbiditesi de bulunmuyordu. Bilinç açık, oryante, koopereydi. T6 vertebra seviyeli ASİA A spinalkord hasarı tespit edildi. Ön tanıda aort diseksiyonu düşünülmedi. Kranyal BT normal olarak bulundu. Servikal, torasik ve lomber MR görüntülemelerde T2 sekansında T6 vertebra bölgesinde spinal korda posteriordan bası yapan intradural ekstramedüller izointens kitle saptandı.

Kitle eksize edildi. Patoloji sonucu plazmasitoid diffüz tümöral proliferasyon olarak rapor edildi. Çekilen PETBT de multipl lokalizasyonlu, BT karşılıkları izlenmeyen, normalden yoğun artmış FDG tutulum odakları saptandı.

Sırt ağrısı, ekstremitelerde güçsüzlük durumunda etyolojide çok uzun yıllara uzanan ve şifa bildirilen tümoral nedenler de göz önünde bulundurulmalıdır.