2017, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-013
Vajinal histerektomi ile eş zamanlı yapılan midüretral sling cerrahisinin seksüel fonksiyon üzerine etkisi
Hatice Kansu Çelik, Burcu Kısa Karakaya, Kuntay Kokanali, Orhan Aksakal, Özlem Evliyaoğlu
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Araştırma Hastanesi, Jinekoloji Böülmü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Vajinal histerektomi, midüretral sling, seksüel fonksiyon

Amaç: Vajinal histerektomi ile eş zamanlı yapılan midüretral sling cerrahisinin kadın seksüel fonksiyonlarına olan etkisini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: 42 seksüel olarak aktif semptomatik pelvik organ prolapsusu nedeniyle en az 6 ay öncesinde vajinal histerektomi yapılan hastalar, bu retrospektif çalışmaya dahil edildi. Hastaların 21`ine cerrahi öncesinde ürodinamik olarak kanıtlanmış stress inkontinans varlığı nedeniyle ek olarak miduretral sling (Transobturator Tape yada Tension –free Vaginal Tape) cerrahisi yapıldı.Tüm kadınların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası seksüel fonksiyonları, telefonla aranarak Türkçe` ye uyarlanmış Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire-12 (PISQ-12) anketi ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grup arasında operasyon öncesi karakteristikler açısından fark yoktu. Operasyon öncesi PISQ-12 skorları da benzer bulundu. Cerrahi sonrasında PISQ-12 skorları her iki grupta da iyileşmekle beraber gruplar arasında PISQ-12 skorları açısından istatistiksel olarak bir fark saptanmadı.

Sonuç: Semptomatik uterin prolapsus nedeni ile yapılan vajinal histerektomi, kadın seksüel fonksiyonlarını iyileştirmektedir. Bu cerrahiye eş zamanlı eklenen miduretral slingler, cerrahi sonrasıkadın seksuel fonksiyonları üzerine olumsuz etki yapmamaktadır.