2017, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 049-052
Sentinel lenf nodu biyopsisi donrası her iki memede metilen mavisine karşı gelişen alerjik reaksiyon
Kağan Gökçe1, Mehmet Aslan1, Serkan Akbulut2
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Adana Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Alerjik Reaksiyon, Eritem, Metilen Mavisi, Sentinel Lenf Nodu

Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) meme kanserinin evrelemesinde standart yaklaşımdır. Mavi boya, lenfosintigrafi ve sentimag SLNB için tanımlanmış önemli metotlardır. Diğer iki yöntemle kıyaslandığında mavi boya kullanımı daha yaygın ve daha ekonomiktir. Patent mavisi, izosülfan mavisi ve metilen mavisi sentinel lenf nodunun (SLN) tespiti için kullanılan üç önemli temel boyalardır. Metilen mavisi diğer mavi boyalara göre çok daha kolay ulaşılabilir ve daha ucuzdur. Metilen mavisinin meme kanseri ameliyatı esnasında parankime enjekte edilmesi güvenlidir ancak bazı olgularda alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu olguda 83 yaşında, sağ taraf meme kanserli, kadın hasta sunulmuştur. Hasta segmental mastektomi ve SLNB ile tedavi edildi. SLNB için metilen mavisi kullanıldı. Ameliyattan sonra her iki memede eritem görüldü. Vaka takdiminin amacı metilen mavisine karşı gelişen bu nadir alerjik reaksiyonu sunmaktır.