2017, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 057-061
Kolorektal orjinli senkron peritoneal karsinomatozis tedavisinde sitoredüktif cerrahi ve intraperitoneal kemoterapi uygulaması
Kağan Gökçe
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sitoredüktif Cerrahi, Peritoneal Metastaz, Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi, Kolorektal Kanser

Sitoredüktif cerrahi (SC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapinin (HİPEK) temel amacı makroskopik ve mikroskobik malign peritoneal hastalığı tedavi etmektir. Sitoredüktif cerrahi ile makroskopik, mümkünse aynı operasyonda yapılan hipertermik intraperitoneal kemoterapi ile hücre boyutundaki mikroskobik peritoneal hastalık tedavi edilmektedir. SC+HİPEK peritoneal pseudomiksoma, peritoneal mezotelyoma ve limitli peritoneal yayılımı olan kolorektal kanserlerde standart tedavi yaklaşımıdır. Bu vaka sunumunun amacı SC+HİPEK operasyonu geçirmiş, senkron peritoneal yayılımı olan kolorektal kanserli 65 yaşındaki erkek hastanın değerlendirilmesidir. Hasta postoperatif dönemde 7 ay boyunca takip edildi, kanser lehine bulguya rastlanmadı. Hastanın cerrahi sonrasında işgücü ve yaşam kalitesi kaybı olmadı. Hasta halen takip altındadır.