2018, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-038
Gebelikte Ortalama Trombosit Hacminin Subklinik İntraamniyotik İnfeksiyon Tanısında ve Erken Membran Rüptürünün Takibindeki Yeri ve Önemi
Mustafa Sağlam1, Abdullah Boztosun1, Şehmus Pala2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Antalya, Turkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Turkiye
Anahtar Sözcükler: EMR, OTH, subklinik intraamniyotik infeksiyon

Amaç: Bu çalışma OTH’nin, preterm EMR‘deki subklinik infeksiyon tanısı ve takibindeki yeri ve öneminin araştırılması, aynı zamanda ProCT, CRP ve BK değerleri ile karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

Metod: Vaka grubu 24-34. gebelik haftalarında preterm erken membran rüptürü tanısı alan 38 hastadan, kontrol grubu ise 24-34. gebelik haftalarında herhangi bir ek hastalığı olmayan 43 sağlıklı gebeden oluşmaktadır. Hastaların tanı anındaki ve doğum öncesindeki BK, ProCT, CRP ve OTH değerleri ile kontrol grubundaki hastaların herhangi bir zamanda alınmış olan BK, ProCT, CRP ve OTH değerleri kaydedilerek birbirleriyle karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Ayrıca vaka grubunun plasental patoloji raporları incelenmiş, koryoamniyoniti olan ve olmayan olguların BK, CRP, ProCT ve OTH değerleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Vaka grubunun doğum öncesi ölçülen BK (17,01 ± 4,82), CRP (1,15 ± 0,74), ProCT (0,08 ± 0,05) değerleri tanı anında ölçülen değerlere göre anlamlı olarak yüksekti. Vaka grubunda tanı anında ölçülen BK (11,97 ± 2,59) ve CRP (0,48 ± 0,29) değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Hastaların doğum öncesi BK (17,01 ± 4,82), CRP (1,15 ± 0,74) ve ProCT (0,08 ± 0,05) değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca vaka grubunda koryoamniyoniti olanların CRP (1,73±0,67) değerleri olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. OTH değerleri vaka ve kontrol gruplarında karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Sonuç: BK, CRP ve ProCT’nin intrauterin infeksiyonu, tanısal olarak öngörebileceği yönünde değerlendirilebilir. OTH ile preterm EMR’deki subklinik infeksiyonun tanısı ve takibi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.