2018, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-041
Konka Bülloza: Nöroloji Pratiğinde Akla Geliyor Mu?
Miraç Ayşen Ünsal1, Barış İşak2
1Sultan Abdülhamid Han Research and Education Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Medical School, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Konka bülloza, hemikrania kontinua, rino-sinus baş ağrıları

Konka bülloza (KB), sinonazal anatominin en yaygın anatomik varyasyonlarından biridir ve konkanın pnömatizasyonunu ifade eder. Tek taraflı sürekli baş ağrısı ile otonom bulguların birarada görülmesi klinik pratikte KB ve hemikrania kontinuayı kolayca karıştırmaktadır. Rino-sinüs baş ağrıları genellikle anatomik olarak yakın ilişkilerinden dolayı birincil baş ağrılarıyla karışabilir. Günlük Nöroloji pratiğinde akılda tutulmalıdır.