2018, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-044
Gastrik Primeri Olan Mesane Yüzük Hücreli Adenokarsinom: Olgu Sunumu
Oğuzhan Parlakkılıç1, Egemen Avcı2, Fatih Kurtuluş1, Orhun Sinanoğlu1
1Kolan Hospital Group Urology Clinic Istanbul, TURKEY
2Memorial Ataşehir Hospital, Istanbul, TURKEY
Anahtar Sözcükler: Yüzük hücreli adenokarsinom, mesane tümörü, mide karsinomu

Primer mesane tümörleri sık görülen ürolojik kanserlerdir. Uzak bir organ kaynaklı metastatik mesane tümörleri ise oldukça nadirdir. Metastatik mesane tümörleri tüm mesane tümörlerinin % 2’sinden az görülür ve genellikle melanom, meme kanseri, gastrik kanser kaynaklıdır. Yüzük hücreli mesane kanseri oldukça nadir görülür ve tüm mesane kanserlerinin yaklaşık % 2,4’ünü oluşturur. Biz bu yazımızda 2 yıl önce primer mide kanseri nedeniyle total gastrektomi ve sol pnömonektomi operasyonları geçiren 68 yaşındaki bir hastayı sunduk. Hastamızda, rutin kontroller sırasında, ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkiklerinde bilateral grade 1-2 hidronefroz ile birlikte mesane duvar kalınlaşması tespit edildi. Mesane tümörü tespit edilip transüretral rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik değerlendirme sonucu yüzük hücreli mesane adenokarsinomu geldi.