2018, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-048
Aynı Olguda İki Nadir Akut Dispne Nedeni: TRALI ve Trakeada Yabancı Cisim
Şeyma Başlılar1, Bengü Şaylan2, Nesrin Sarıman3
1TCSB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul,Türkiye
2TCSB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul,Türkiye
3Maltepe Üniversitesi Maltepe Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: dispne, yabancı cisim, TRALI

Nefes darlığı, göğüs hastalıkları pratiğinde en sık karşılaşılan semptomlardan biridir. Yatarak takip edilen ve acile başvuran olgularda akut dispne nedeni ile sıklıkla konsültasyon istenmektedir. Acil polikliniğe solunum sıkıntısı ile başvuran olgu aspirasyon öyküsü tariflemiyorsa, trakea ve bronşta yabancı cisim varlığı gözden kaçabilir. Transfusion related acute lung injury (TRALI) transfüzyon sonrası gelişen akut solunum sıkıntısına neden olan akciğer ödemi tablosudur. Bu patoloji de nadir görülmesi nedeni ile ilk sırada akla gelmeyebilir. 44 yaşında erkek hasta, perirenal hematom nedeni ile yapılan kan transfüzyonu sonrasında ani ve ciddi solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmiş, klinik ve radyolojik olarak hızla düzelen hasta ekstübasyondan iki gün sonra taburcu edilmiş, ancak acil polikliniğe tekrar nefes darlığı ile başvurmuştur. Trakea içinde entübasyon tüpünün parçası tetkiklerde gözden kaçmış, hasta öksürerek “self ekspektorasyon” ile yabancı cismi çıkardıktan sonra nefes darlığı düzelmiştir.