2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 058-061
MELAS sendromlu toksik megakolonlu olguda anestezi yönetimi
Tülay Örki1, Lale Kurul Özcan2, Deniz Avan1
1Kartal Koşuyolu Y.İ. E.A.Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Özel Göztepe Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: MELAS sendromu, toksik megakolon, anestezi yönetimi

MELAS sendromu; mitokondrial düzeyde nokta mutasyon sonucu gelişen, mitokondrial miyopati, laktik asidoz, ensefalopati ve inme benzeri epizotlarla karakterize progresif nörodejeneratif genetik bir hastalıktır. Yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olan bu sendrom; özellikle beyin, kardiyovasküler gastrointestinal ve nöromuskuler sistem olmak üzere tüm organları etkiler. Metabolik asidoz, hipotermi, malign hipertermiye yatkınlık, kas gevşeticilere karşı artmış direnç ve uzamış etkiden dolayı bu hastalarda uygulanacak anestezi yöntemi, monitörizasyon, ilaç ve sıvı rejimi anestezistler açısından önem arz eder. Bu yazıda toksik megakolon tanısı ile acil hemikolektomi geçiren MELAS sendromlu bir olguda uyguladığımız anestezi yönetimini sunulmuştur.