2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 062-066
Pnömoniye bağlı orta akut respiratuar distres sendromunda noninvaziv mekanik ventilasyon ve yüksek akım nazal oksijen tedavisinin etkinliği: iki olgu sunumu
Tülay Örki1, Lale Kurul Özcan2, Deniz Avan1
1Kartal Koşuyolu Y.İ. E.A.Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Özel Göztepe Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS), noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV), yüksek akım nasal oksijen (HFNC), pnömoni

Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS), vasküler permeabilite artışına sekonder oluşan kardiyak olmayan akciğer ödemi ile karakterize hipoksemik solunum yetmezliği tablosudur. Yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. ARDS’nin önemli klinik özellikleri; son bir hafta içinde yeni gelişen ya da kötüleşen akciğer semptomları, bilateral radyolojik infiltrasyonlar ve oksijen tedavisine dirençli arteriyel hipoksemidir. Hastanede yatış öyküsü olmayan hastalarda ARDS’nin en sık nedeni toplumda gelişen pnömonidir. Erken dönem ARDS ve uygun olgularda entübasyondan önce noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) ve/veya yüksek akım nazal oksijen (HFNC) tedavisi denenmelidir ancak bu tedavilerle yanıt alınamayan vakalarda invaziv mekanik ventilasyon (İMV) uygulaması geciktirilmemelidir. İki olgumuzu da toplumda gelişen pnömoniye bağlı orta ARDS yönetiminde uygulanan NIMV ve HFNC tedavisinin etkinliğini göstermek amacıyla sunuyoruz.