2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 070-072
İnkomplet tip intestinal metaplazi odağı içeren hiperplastik mide polibi
Kağan Gökçe1, Havva Solak Özşeker2, Cihan Aydın1, Serkan Akbulut3
1T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Muğla, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Muğla, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi , Cerrahi Onkoloji B.D., Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hiperplastik Polip, İnkomplet Tip İntestinal Metaplazi, Mide Polibi

Mide kanseri dünyada 4. en sık görülen tümördür ve kansere bağlı ölümlerde 2. sırada yer alır. İntestinal metaplazi prekanseröz bir lezyondur, mide kanseri riskini 6 kat arttırır. Mide hiperplastik polibi Türkiye’de, endoskopiyle tespit edilen en sık polipoid lezyondur, genellikle benign lezyon olarak bilinir. Bununla birlikte hiperplastik polipler prekanseröz olabilir ve mide kanseri gelişiminde rol alabilirler. 71 yaşında kadın hasta dispeptik şikayetlerle polikliniğimize başvurdu. Hastaya üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Gastroözofageal bileşkeden yapılan polipektomi sonucunda inkomplet tip intestinal metaplazi odağı içeren hiperplastik polip tespit ettik. Vaka sunumumuzun amacı mide hiperplastik poliplerinin prekanseröz lezyonlar olabileceğinin altını çizmektir.