2018, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-075
Pnömatozis sistoides intestinalis: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Cihan BEDEL1, Sefa TÜRKOĞLU2, Göker COŞKUN3
1University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, ANTALYA, Turkey
2Denizli State Hospital, Department of Radiology, DENİZLİ, Turkey
3Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, ISPARTA, Turkeyİletişim: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pnömatozis sistoides intestinalis, bilgisayarlı tomografi, portal venöz hava

Pnömatozis sistoides intestinalis ve portal venöz hava altta yatan hastalıkla ilişki olarak bazı vakalarda acil cerrahi gerekliliğinin radyolojik bir işaretidir. Etiyolojisinde ve patogenezinde birçok faktör öne sürülmüştür. Portal venöz hava, klinik olarak daha önemlidir çünkü sıklıkla bağırsak iskemisi veya nekroz ile ilişkilidir ve kötü bir prognozu temsil eder. Bununla birlikte, prognoz, portal venöz hava veya pnömatozis intestinalisin değil, altta yatan hastalığın şiddetinden daha fazla etkilenir. Bağırsak iskemisi veya nekroz birincil neden olduğunda, acil ameliyat hastanın prognozunu iyileştirmek için çok önemlidir. Biz burada portal venöz hava ve pnömatozis sistoides intestinalis ile gelişen bir mezenterik iskemi olgusunu sunuyoruz.