2018, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 083-086
Eskişehir Populasyonunda Hipertansif Retinopati ve Risk Faktörleri
Hakika Erdoğan
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon , hipertansif retinopati

Amaç: Hipetansiyon retinal, koroidal ve optik sinir dolaşımını etkileyen önemli bir sistemik hastalıktır. Retinal damar ağı sistemik damar ağının küçük bir kopyasıdır ve sadece basit bir retinal muayene ile incelenebilir, böylece genel mikrovasküler yapı hakkında direkt bir bilgi verebilir. Hipertansiyon takininde retinopati bulguların takip edilmesi, sistemik ön görülerin tespitinde önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada 40 yaş üstü Eskişehir polpulasyonunda hipertansif retinopati sıklığı, risk faktörleri ve eşlik eden sistemik hastalıkların araştırılması hedeflendi.

Metod: Prospektif çalışmada, Eskişehir kırsal semtlerine bağlı sağlık ocaklarına gönüllü olarak başvuran katılımcılar çalışmaya dahil edidi. Yaş, cinsiyet, boy,kilo sistolik kan basıncı (SKB) , diastolik kan basıncı (DKB), DM hikayesi , HT hikayesi, sigara ve alkol kullanımı ile kullanılan ilaçların sorgulandığı anketler eğitili teknisyenler yardımıyla katlımcılar tarafından dolduruldu. Retina fotoğrafı çekilen 40 yaş üzerindeki 5181 olgu incelendi. Hipertansiyonlu hastaların retina fotoğrafları HTRP varlığı ve şiddeti açısından incelendi. HTRP varlığı ve şiddetinin sistemik ve demografik faktörleri ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Kadın cinsiyet, düşük eğitim seviyesi ve yüksek tansiyon değerleri ile HTRP varlığı ve şiddeti arasında ilişki saptanırken alkol, sigara kullanımı ve ilaç kullanım düzeni arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç: Hipertansif retinopati ve hipertansiyona ait komplikasyonun önlenmesinde risk faktörlerin tespiti önemlidir. Bu faktörlerin çoğu değiştirilebilen faktörler olduğundan hastalığın tanısının konması ve önlemlerin alınması hastalığın kötü yönde progesyonun önlenmesinde önemli bir etken gibi gözlenmektedir. Bu yönüyle retinopati ve risk faktörlerinin tespiti önemli bir basamaktır.