2018, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 089-090
Bir Ataksi, Optik Nöropati ve Polinöropati Olgusu: İmatinib ile İlişkili mi Yoksa Kronik Miyeloid Löseminin Doğal Seyri mi?
Zeynep Gunes Ozunal1, Özlem Cam2, Sevki Sahin3, Esra Saglam1, Sibel Karsidag3
1Department of Medical Pharmacology, Faculty of Medicine, Maltepe University, Istanbul
2Department of Ophtalmology, Faculty of Medicine, Maltepe University, Istanbul
3Department of Neurology, Faculty of Medicine, Maltepe University, Istanbul
Anahtar Sözcükler: Yan etki, kronik miyeloid lösemi, imatinib, optik nöropati

İmatinib kronik miyeloid lösemi (KML) ve birçok hematolojik ve nonhematolojik kanser tedavisinde kullanım endikasyonu olan bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Bu yazıda, 15 yıl önce KML tanısı almış ve 2 yıl önce kök hücre nakli yapılmış ve radyoterapi ve kemoterapi görmüş 47 yaşındaki erkek hastanın, günde 400 mg imatinib 12 ay süreyle başlanmasından sonra, hastanın 15 ay devam etmesi ve sonrasında yeni başlangıçlı yürüme, yutma güçlüğü ve bulanık görme şikayeti ile başvurusu sunulmuş ve olgu imatinibin olası yan etki reaksiyonları açısından tartışılmıştır.