2018, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-094
Erişkin hastada intestinal invajinasyona sebep olan Meckel divertikülü
Kağan Gökçe1, Cenk Yazkan1, Naki Bulut1, Cihan Aydın1, Emrah Doğan2, Serkan Akbulut3
1T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Muğla, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Muğla, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi , Cerrahi Onkoloji B.D., Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İntestinal İnvajinasyon, Meckel Divertikülü, Erişkin

Meckel Divertikülü gastrointestinal sistemin en sık görülen konjenital anomalisidir. Genel popülasyonda %1-3 oranında görülür. Meckel Divertikülü erkeklerde 2 kat daha yaygın ve semptomatiktir. Erişkin yaşlarda Meckel Divertikülü’ne bağlı komplikasyonlar oldukça nadir görülür. Gastrointestinal kanama, divertikülit, ince barsak obstrüksiyonu, intususepsiyon Meckel Divertikülü’ne bağlı gelişen komplikasyonlardır. Genellikle radyolojik ve klinik olarak konmuş yanlış tanılarla yapılan laparatomiler sırasında saptanır. Erişkinlerde en sık görülen Meckel Divertikülü komplikasyonu intestinal obstrüksiyondur. Erişkinlerde gelişen intestinal invajinasyonların sadece %2’si Meckel Divertikülü’ne bağlıdır. Tedavide basit divertikülektomi en uygun cerrahi seçenektir. Bununla birlikte ince barsak invajinasyonunda iskemik bulgular varsa segmenter ince barsak rezeksiyonu da uygulanabilir. Bu vaka sunumunun amacı 22 yaşında kadın hastada gelişen Meckel Divertikülü’ne bağlı invajinasyon olgusunu sunmaktır. Meckel Divertikülü’nün ince barsak invajinasyonunun nadir bir nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır.