2018, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 095-097
Poststreptokokkal Akut Motor ve Sensoryel Kksonal Möropati Olgusu
Miruna Florentina Ateş, Şevki Şahin, Nilgün Çınar, Sibel Karsıdağ
Maltepe University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Polinöropati, GBS, streptokok, atipik

Tipik Guillain-Barré sendromunun (GBS) karakteristiği assendan, simetrik ve demiyelinizan poliradikülonöropati olmasıdır. Akut motor ve sensoryel aksonal nöropati (AMSAN) GBS’nin daha az görülen bir çeşididir. Burada, beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu sonrası gelişen atipik bir AMSAN olgusunu tanımladık. Ayrıca tekrarlı elektrofizyolojik bulgularını tartıştık.