2019, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-013
İntestinal atrezili olgularda klinik deneyimimiz
Yılmaz Arayıcı1, Özben Yalçın2, Selçuk Otçu3
1Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk cerrahi, Mersin, Türkiye
2Sağlık bilimleri üniversitesi, Okmeydanı EAH, Patoloji, İstanbul, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk cerrahi, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yenidoğan, intestinal atrezi, cerrahi tedavi, klinik takip, komplikasyonlar
Doi: 10.35514/mtd.2019.2

Intestinal atrezi; nadir görülen ve cerrahi müdahale gerektiren bir konjenital malformasyondur. Bu çalışmada amacımız, bu ciddi konjenital anomalinin tedavisi konusunda kliniğimizin deneyim ve sonuçlarını paylaşmaktır. Bu amaçla; Temmuz 2006 ile Temmuz 2011 tarihleri arasında kliniğimizde tedavisi ve takibi yapılan 75 intestinal atrezili hasta incelendi. Bu hastalar; cinsiyetleri, ekanomalileri, antenatal takipleri, ameliyat öncesi takipleri, uygulanan ameliyat prosedürü, postoperatif takipleri ve komplikasyonları açısından değerlendirildi. Bu hastaların 35’i (%47) erkek, 40’i (%53) kızdı. Olguların çoğunun (%60) antenatal tanısı yoktu. Ortalama doğum ağırlıkları 2520 gramdı (900- 4100 gr). Kliniğimize ortalama geliş süreleri 118 saatti (5 saat-40 gün). Başvuru anında, hastaların (%50)’si septikti. Bu bebeklerin çoğunda (%66) ek anomali mevcuttu. Hastalar uygun olan en kısa sürede ameliyat edildi. Sonuç olarak erken tanı çok önemlidir. Standart bir cerrahi ve takip uygulamak yerine; hastaya en uygun girişimleri uygulamak gerekir. Klinik tecrübe ve yeterli yoğun bakım koşulları mortaliteyi azaltır. Komplikasyonların, ilerlemeden önce tespit edilmesi ve gerekli müdahalenin yapılması gerekir.