2019, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-016
Jeneralize granüloma annulare: olgu sunumu
Özben Yalçın, Zeynep Betül Erdem, Ömer Özdemir
SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Jeneralize granuloma annulare, histopatoloji, ayırıcı tanı
Doi: 10.35514/mtd.2019.3

Granüloma Annulare etiyolojisı net olarak bilinmeyen nekrobiyotik bir hastalıktır. Lokalize, jeneralize, perforan ve subkutanöz formları bulunmaktadır. Jeneralize granuloma anulare, anuler şekilli, cilt renginde yada eritematöz görünümlü papullerle karakterize olup ana yakınma kaşıntıdır.

Atipik semptomlarından dolay tanı ve tedavide gecikme yaşamış olan nadir jeneralize granüloma anulare olgusunu sunduk.