2019, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-022
Atipik yerleşimli bazal hücreli karsinom
Cenk Yazkan1, Kağan Gökçe1, Cihan Aydın1, Serkan Akbulut2
1T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Muğla, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bazal hücreli karsinom, sol lomber bölge, atipik lokalizasyon
Doi: 10.35514/mtd.2019.5

Bazal hücreli karsinom en yaygın görülen malign kutanöz tümör tipidir. Etyolojisinde kronik güneş ışığına maruziyet temel faktördür. Sıklıkla yüz ve boyun gibi güneş maruziyetinin yoğun olduğu alanlarda oluşmaktadır. Daha nadir olarak önkol ve kol derisinden köken aldığı olgular da mevcuttur. Bu olgu sunumunun amacı sol lomber bölgeden köken alan atipik yerleşimli bazal hücreli karsinomlu 69 yaşında cerrahi tedavi uygulanmış kadın hastayı sunmaktır.