2011, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-027
Diabetes Mellitus ve Obezitenin Postmenopozal Dönemdeki Kadınlardaki Pelvik Organ Prolapsusu Üzerine Etkileri
Hakan COKSUER, M.D.1, Berna HALİLOĞLU, M.D.2, Mutlu ERCAN, M.D.3, Mesut KOSE, M.D.4, Uğur KESKİN, M.D.3,İbrahim ALANBAY, M.D.3, Emre Karaşahin, M.D.3, Canan KABACA, M.D.5, Ateş KARATEKE, M.D.5
1Dumlupınar University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Kutahya, Turkey
2Maltepe University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey
3Gulhane Military Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
4Afyonkarahisar Women and Children's Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Afyonkarahisar-Turkey
5Zeynep Kamil Women and Children's Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Uskudar Istanbul-Turkey
Anahtar Sözcükler: sistosel, diabetes mellitus, obezite, pelvic organ prolapsus, rektosel ve uterine prolapsus

Amaç: Diabetes mellitus ve obezitenin postmenopozal dönemdeki kadınlarda pelvik organ prolapsusuna(POP) olan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: 49-79 yaşları arasındaki POP bulunan 104 kadın grup I(non-diabetik ve non-obez) grup II(non-obez ve diabetik) grup III(obez ve non-diabetik) ve grup IV(obez ve diabetik) olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Her bir grupta POP-Q (POP-Q) sistemi kullanılarak uterin prolapsus, sistosel ve rektosel varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Sağlıklı kadınlarla karşılaştırıldığında obezitenin ve diabetes mellitusun(DM) sistosel, rektosel ve uterin prolapsus progresyonuyla ilişkili olduğu saptanmıştır(p<0.001). Obezite olan gruplardaki uterin prolapsus evresi diyabetik gruplardan belirgin olarak daha ileri bulunmuştur( p<0.001).

Sonuç: Obezite ve DM; POP için risk faktörü olarak görülmektedir. Obezite, uterin prolapsusu DM'den daha fazla etkilemektedir ve modifiye edilebilir bir risk faktörüdür. Dolayısıyla yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.